Построен през 1924г. В град Орестиада от Гианнис Йоаннидис, бащата на Николаос Йоаннидис , с наименованието "ГИАННИС", хотелът предлага в началото 18 легла и малко по-късно 20 стаи и 35 легла.След него, Николаос Йоаннидис поема бизнеса и дава ново име на хотела.Заради икономически причини новото име на хотела е "ВИЕННИ"(само 2 букви от светлият надпис са сменени).По това време хотелът се разширява.Разширенията и реставрациите са следните:

istoriko.gif
година стаи легла
1973    41       72
1975    51       89
1978    57      102
1984    61      110
1988    79      146
2005    74      143
2006    Последна реставрация 

  

   До 1986г. бизнеса е частен. От септември 1986 г. се преобръща на анонимно дружество.Сътрудниците са Николаос Йоаннидис и съпругата си, Елени Йоанниду.След смъртта на Николаос Йоаннидис поемат бизнеса съпруга и дъщеря си , Никол Йоанниду.
   От 2001г. Никол Йоанниду поема управлението на хотела(третото поколение хотелиери.