История

Hotel Vienni > История

Hotel Vienni

История

Построен през 1924г. В град Орестиада от Гианнис Йоаннидис, бащата на Николаос Йоаннидис , с наименованието „ГИАННИС“, хотелът предлага в началото 18 легла и малко по-късно 20 стаи и 35 легла.След него, Николаос Йоаннидис поема бизнеса и дава ново име на хотела.Заради икономически причини новото име на хотела е „ВИЕННИ“(само 2 букви от светлият надпис са сменени).По това време хотелът се разширява.Разширенията и реставрациите са следните:

1973 – 41 стаи 72 легла
1975 – 51 стаи 89 легла
1978 – 57 стаи 102 легла
1984 – 61 стаи 110 легла
1988 – 79 стаи 146 легла
2005 – 74 стаи 143 легла
2006 – Последна реставрация

До 1986г. бизнеса е частен. От септември 1986 г. се преобръща на анонимно дружество.Сътрудниците са Николаос Йоаннидис и съпругата си, Елени Йоанниду.След смъртта на Николаос Йоаннидис поемат бизнеса съпруга и дъщеря си , Никол Йоанниду.
От 2001г. Никол Йоанниду поема управлението на хотела(третото поколение хотелиери.

Font Resize