Hoş geldiniz

Hotel Vienni > Hoş geldiniz

Hotel Vienni

Hoş geldiniz

Metropolit Polikarpos tarafından takdis edilen, politikacı Spiros Dasiosun viziyonu ile mühendis Yorgos Maklisin dizaynından, 1923’ün Temmuz ayında yeni Orestiyadanın kuruluşuyla birlikte Hotel VİENNİ’de kurulmuştur. Aslında, Lozan anlaşmasından sonra, eski Orestiyadanın – Karağacın taşınmasından sonra doğan bu şehir, 20’nci yüzyılın tarihçesini ve kültürünü birlikteliğinde getirmiştir.

Günümüze kadar, yeni yapılar ve restoreler ile Hotel VİENNİ, zaman içerisinde istikrarla kalıp, Kuzey Evrosun ve yeni Orestiyadanın değişilmez bir parçası olmuştur.

Çok yıllık tecrübemiz, tutarlılığımız, sorumluluğumuz, taktımız, güvenilirliğimiz ve misaferberliğimiz müşterilerimizin mesleki veya eğlence amaçlı ziyaretlerinde, tatmin olup ekonomik barınmalarının garantisidir.

Font Resize